Stowarzyszenie Strzelectwa Sportowego

Historia klubu i warunki rekrutacji

Zdjęcie-0037 Zalążki Klubu Strzeleckiego WALTER sięgają 2001 roku, kiedy to grupka pasjonatów postanowiła podjąć wyzwanie i założyć własną strzelnice sportową. Stan obiektu dyktował ogrom wyzwań i prac które były do wykonania by móc  zacząć działalność strzelecko –sportową. Ku wytrwałości założycieli odnieśliśmy sukces i w  czerwcu 2006 roku zarejestrowaliśmy się w GOSiR Gdynia jako klub strzelecki wpisany do ewidencji klubów sportowych pod nr 23. Kolejnym ważnym krokiem było wstąpienie klubu Walter do PZSS za pośrednictwem Pomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego i uzyskanie Licencji klubowej w dyscyplinach pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.

Licencja PZSS 001

Jesteśmy otwarci na współpracę międzyklubową, wymianę doświadczeń i poglądów w tematyce strzelectwa. Obecnie działalność swoja prowadzimy jako pełnoprawny klub sportowy na ternie Polski północnej. Naszym przyczółkiem jest miasto Gdynia gdzie Stowarzyszenie ma swoja siedzibę i obiekty szkoleniowe w postaci  krytej strzelnicy sportowej  oraz  profesjonalnej sali dydaktycznej. Jesteśmy Organizatorem zawodów strzeleckich, uczestniczymy we współzawodnictwie sportowym oraz bierzemy czynny udział w imprezach o charakterze strzelecko – kolekcjonerskich. Kładziemy duży nacisk na poziom wyszkolenia strzeleckiego, znajomość przepisów jak i podwyższanie kwalifikacji naszych członków.

Wielu członków klubu  Walter jest zrzeszonych i czynnie działających na rzecz Pomorskiej Obrony Terytorialnej . Przy udziale naszych instruktorów oraz naszej bazy szkoleniowej wspieramy ich działalność na rzecz wychowania obronnego obywateli RP.

Warunki przyjęcia do klubu to : posiadanie obywatelstwa polskiego, ukończone 18 lat, wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja-członkowska Każdy kandydat/ka musi być zarekomendowana przez jednego członka  stowarzyszenia który jest członkiem klubu minimum rok. O przyjęciu do klubu decyduje zarząd po spełnieniu przez kandydata warunków formalnych i pozytywnym zaliczeniu rozmowy kwalifikacyjnej. Pierwszy roku stażu w klubie jest okresem próbnym,  w tym czasie osoba przyjęta do klubu zobligowana jest do wzięcia udziału w szkoleniu przygotowawczym  i zdaniu egzaminu na patent strzelecki.

Klub wydaje zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia po okresie próbnym              i zaliczonym pozytywnie sprawdzianie z zakresu wiedzy o przepisach związanych                   z pozwoleniem na broń.

Chcesz otrzymywać powiadomieniach o ogłoszeniach?

Archiwa